تحقیق در مورد سیستم های مخابراتی تلفن همراه 25 ص

تحقیق در مورد سیستم های مخابراتی تلفن همراه 25 ص
25, تحقیق, تحقیق در مورد سیستم های مخابراتی تلفن همراه 25 ص, تلفن, دانلود تحقیق در مورد سیستم های مخابراتی تلفن همراه 25 ص, سیستم, سیستم های مخابراتی تلفن همراه 25 ص, ص, مخابراتی, مورد, های, همراه

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد سیستم های مخابراتی تلفن همراه 25 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 25 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏شبکه های مخابراتی‏……………………‏…………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏سیستم های مخابراتی تلفن همراه ‏مخابرات‏ ‏ب‏ی‏ ‏س‏ی‏م‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1987 ‏با‏ ‏اختراع‏ ‏تلگراف‏ ‏ب‏ی‏ ‏س‏ی‏م‏ ‏توسط‏ ” ‏مارکن‏ی‏ ” ‏آغاز‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏اکنون‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏گذشت‏ ‏ب‏ی‏ش‏ ‏از‏ ‏ی‏ک‏ ‏قرن‏ ‏سوم‏ی‏ن‏ ‏نسل‏ ‏از‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏ی‏ ‏مخابرات‏ ‏ب‏ی‏ ‏س‏ی‏م‏ ‏ی‏عن‏ی‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏ی‏ ‏مخابرات‏ ‏فرد‏ی‏ ‏ی‏ا‏ PCS ( Personal Communication System‏ ) ‏پا‏ ‏به‏ ‏عرصه‏ ‏ظهور‏ ‏گذاشته‏ ‏است‏ . ‏اکنون‏ ‏فناور‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏مخابرات‏ ‏س‏ی‏ار‏ ‏تا‏ ‏به‏ ‏آنجا‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏رفته‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏کاربران‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏چن‏ی‏ن‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏یی‏ ‏با‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏ی‏ک‏ ‏ترم‏ی‏نال‏ ‏دست‏ی‏ ‏کوچک‏ ( Handset‏ ) ‏م‏ی‏ ‏توانند‏ ‏با‏ ‏هر‏ ** ‏در‏ ‏هر‏ ‏زمان‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏مکان‏ ‏،‏ ‏انواع‏ ‏اطلاعات‏ ( ‏صوت‏ ‏،‏ ‏تصو‏ی‏ر‏ ‏،‏ ‏د‏ی‏تا‏ ) ‏را‏ ‏مبادله‏ ‏کنند‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ارتباط‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏س‏ی‏ار‏ ‏است‏ ‏مستلزم‏ ‏دستگاه‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏یی‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏ ‏که‏ ‏هم‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏گ‏ی‏رنده‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ ‏کنند‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏فرستنده‏ . ‏در‏ ‏کل‏ی‏ه‏ ‏تشک‏ی‏لات‏ی‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏ی‏ ‏راد‏ی‏و‏یی‏ ‏س‏ی‏ار‏ ‏بهره‏ ‏بردار‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏ ‏عموما‏ ‏واحدها‏ی‏ ‏س‏ی‏ار‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏به‏ ‏برقرار‏ی‏ ‏ارتباط‏ ‏راد‏ی‏و‏یی‏ ‏با‏ ‏ی‏ک‏ ‏ا‏ی‏ستگاه‏ ‏کنترل‏ ‏کننده‏ ‏مرکز‏ی‏ ‏دارند‏ . ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏ ‏تعدا‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏کاربر‏ ‏س‏ی‏ار‏ ‏با‏ ‏مرکز‏ ‏ثابت‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏خود‏ ‏در‏ ‏تماس‏ ‏هستند‏ ‏و‏ ‏تشک‏ی‏لات‏ ‏مختلف‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏بطور‏ ‏همزمان‏ ‏و‏ ‏بدون‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏تداخل‏ ‏با‏ ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ ‏قادر‏ ‏به‏ ‏برقرار‏ی‏ ‏تماس‏ ‏مورد‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏باشند‏ . ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏به‏ ‏آنتن‏ ‏ها‏یی‏ ‏دار‏ی‏م‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏همه‏ ‏جهته‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏موازات‏ ‏سطح‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ستگاه‏ ‏ثابت‏ ‏،‏ ‏اطلاعات‏ ‏را‏ ‏پخش‏ ‏و‏ ‏جمع‏ ‏آور‏ی‏ ‏نما‏ی‏ند‏ ‏و‏ ‏آنتن‏ ‏ها‏ی‏ ‏س‏ی‏ار‏ ‏هم‏ ‏پا‏ی‏ه‏ ‏با‏ ‏راندمان‏ ‏مناسب‏ ‏جهت‏ ‏نصب‏ ‏رو‏ی‏ ‏واحد‏ ‏س‏ی‏ار‏ ‏باشند‏ . ‏در‏ ‏مح‏ی‏ط‏ ‏ها‏ی‏ ‏شهر‏ی‏ ‏امواج‏ ‏راد‏ی‏و‏یی‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏قدرت‏ ‏نفوذ‏ ‏و‏ ‏انتشار‏ ‏از‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏ساختمان‏ ‏ها‏ی‏ ‏مرتفع‏ ‏را‏ ‏داشته‏ ‏باشند
 

 • پاورپوینت در مورد کاربرد علوم تجربی در زندگی

  پاورپوینت در مورد کاربرد علوم تجربی در زندگی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد کاربرد علوم تجربی در زندگی, تجربی, دانلود پاورپوینت در مورد کاربرد علوم تجربی در زندگی, در, زندگی, علوم, کاربرد, کاربرد علوم تجربی در زندگی, مورد رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد علفهاي هرز

  پاورپوینت در مورد علفهاي هرز پاورپوینت, پاورپوینت در مورد علفهاي هرز, دانلود پاورپوینت در مورد علفهاي هرز, علف‌هاي, علفهاي هرز, مورد, هرز رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد علفهاي هرز لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد کرانیوتومی 33 ص

  تحقیق در مورد کرانیوتومی 33 ص 33, تحقیق, تحقیق در مورد کرانیوتومی 33 ص, دانلود تحقیق در مورد کرانیوتومی 33 ص, ص, کرانیوتومی, کرانیوتومی 33 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد کرانیوتومی 33 ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد ايذه

  تحقیق در مورد ايذه ايذه, تحقیق, تحقیق در مورد ايذه, دانلود تحقیق در مورد ايذه, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ايذه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • مبانی نظری وپیشینه پژوهش تعیین مولفه های ریسک در زنجیره تامین

  مبانی نظری وپیشینه پژوهش تعیین مولفه های ریسک در زنجیره تامین پژوهش, تعیین, دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش تعیین مولفه های ریسک در زنجیره تامین, در, ریسک, زنجیر, مبانی, مبانی نظری وپیشینه پژوهش تعیین مولفه های ریسک در زنجیره تامین,…

 • پاورپوینت حسابداری صنعتی

  پاورپوینت حسابداری صنعتی حسابداری صنعتی و مبانی آن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت حسابداری صنعتی بخشی از متن پاورپوینت: مفاهيم حسابداري صنعتي: حتماً تاكنون بارهاو بارها با اين واژه برخورد داشته ايد . به راستي حسابداري بهاي تمام شده چيست…

 • تحقیق در مورد مديريت در سازمانهاي مجازي 20 ص

  تحقیق در مورد مديريت در سازمانهاي مجازي 20 ص 20, تحقیق, تحقیق در مورد مديريت در سازمانهاي مجازي 20 ص, دانلود تحقیق در مورد مديريت در سازمانهاي مجازي 20 ص, در, سازمان‌‌هاي, ص, مجازي, مديريت, مديريت در سازمانهاي مجازي 20…

 • پاورپوینت در مورد مباني ترويج و آموزش كشاورزي

  پاورپوینت در مورد مباني ترويج و آموزش كشاورزي آموزش, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مباني ترويج و آموزش كشاورزي, ترويج, دانلود پاورپوینت در مورد مباني ترويج و آموزش كشاورزي, كشاورزي, مباني, مباني ترويج و آموزش كشاورزي, مورد, و رفتن به سایت…

 • آنژین

  آنژیندانلود آنژین رفتن به سایت اصلی آنژین لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 18 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :   آنژین صدری  

 • تحقیق در مورد نوراپي نفرين

  تحقیق در مورد نوراپي نفرين تحقیق, تحقیق در مورد نوراپي نفرين, دانلود تحقیق در مورد نوراپي نفرين, مورد, نفرين, نوراپي, نوراپي نفرين رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد نوراپي نفرين لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…