مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزش شرکت، ساختار مالکیت،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزش شرکت، ساختار مالکیت،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی
حاکمیت شرکتی, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزش شرکت, ساختار مالکیت, مالکیت نهادی, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزش شرکت, نظر

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزش شرکت، ساختار مالکیت،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 45 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏فص‏ل دوم….‏…………………………………………………………………….ادبیات و چارچوب نظری تحقیق17‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق ‏ارزش شرکت‏،‏ ‏ساختار مالکیت‏،حاکمیت شرکتی ،مالکیت نهادی‏1-2 مقدمه‏هدف ‏اصل‏ی ‏گزارشگر‏ی ‏مال‏ی ‏كمك ‏به ‏استفاده ‏كنندگان، ‏به ‏ويژه ‏سرمايه ‏گذاران ‏در ‏تصميم ‏گير‏ی ‏ها‏ی ‏اقتصاد‏ی ‏است ‏و ‏ارزياب‏ی ‏بازده ‏سهام ‏، ‏مبنا‏ی ‏اصل‏ی ‏تصميمات ‏اقتصادی ‏سرمايه ‏گذاران ‏قرار ‏مي ‏گيرد.‏با ‏توجه ‏به ‏جنبه ‏ها‏ی ‏اقتصادی ‏اطلاعات،گزارشگری ‏مالی ‏و ‏سيستم ‏حسابداری ‏نقش ‏حياتی ‏را ‏در ‏بازار ‏سرمايه ‏ايفا ‏می ‏كند. ‏هدف ‏اصلی ‏گزارشگری مالی ‏تأمين ‏نيازهای ‏اطلاعاتی ‏سرمايه ‏گذاران ‏است. ‏سرماي‏ه ‏گذاران ‏و ‏استفاده ‏كنندگان ‏با ‏استفاده ‏از ‏اطلاعات ‏حسابداری‏ ‏عملكرد ‏آتی ‏شركت ‏را ‏پيش ‏بينی ‏و ‏از ‏آن ‏برای ‏ارزشگذاری ‏شركت ‏استفاده ‏می ‏كنند . ‏هرگونه ‏اطلاعات‏ی ‏كه ‏به ‏سرمايه ‏گذاران ‏و ‏تصميم ‏گيرندگان ‏در ‏ارزياب‏ی ‏منافع ‏ومخاطرات ‏آت‏ی ‏يك ‏داراي‏ی ‏يار‏ی ‏رساند، ‏مربوط‏ ‏درنظر ‏گرفته ‏م‏ی ‏شو‏د ‏(جنکینز وهمکاران،2004). ‏اطلاعات‏ی ‏مربوط ‏تلق‏ی‏ ‏م‏ی ‏شوند ‏كه ‏بر ‏تصميمات ‏اقتصاد‏ی ‏استفاده ‏كنندگان ‏در ‏ارزياب‏ی ‏رويدادها‏ی ‏گذشته، ‏حال ‏يا ‏آينده، ‏تأييد‏ ‏يا‏ ‏تصحيح ‏ارزيا‏بی ‏ها‏ی ‏گذشته ‏آنها ‏مؤثر ‏واقع ‏شوند‏(استانداردهای حسابداری ایران،1386).‏تركيب ‏سهامداران ‏شركت ‏ها‏ی ‏مختلف ‏، ‏متفاوت ‏است . ‏بخش‏ی ‏از ‏مالكيت ‏شركت ‏ها ‏دراختيار ‏سهامداران ‏جزء ‏و ‏اشخاص ‏حقيق‏ی ‏قرار ‏دارد . ‏اين ‏گروه ‏برا‏ی ‏نظارت ‏بر ‏عملكرد‏ ‏مديران ‏شركت ‏عمدتاً ‏به ‏اطلاعات ‏در ‏دسترس ‏عموم ‏، ‏همانند ‏صورت ‏ها‏ی ‏مال‏ی ‏منتشره ‏اتكاء‏ ‏م‏ی ‏كنند. ‏اين ‏در ‏حال‏ی ‏است ‏كه ‏بخش ‏ديگر‏ی ‏از ‏مالكيت ‏شركت ‏ها ‏در ‏اختيار ‏سهامداران‏ ‏حرفه ‏ا‏ی ‏عمده ‏قرار ‏دارد ‏كه ‏بر ‏خلاف ‏گروه ‏سهامداران ‏نوع ‏اول، ‏اطلاعات ‏داخل‏ی ‏با ‏ارزش‏ ‏درباره ‏چشم ‏اندازها‏ی ‏آ‏ت‏ی ‏و ‏راهبردها ‏ی ‏تجار‏ی ‏و ‏سرمايه ‏گذار‏ی ‏ها‏ی ‏بلند ‏مدت ‏شركت ‏، ‏ازطريق ‏ارتباط ‏مستقيم ‏با ‏مديران ‏شركت ‏در ‏اختيار ‏ايشان ‏قرار ‏م‏ی ‏گيرد ‏(نوروش ،ابراهیمی کردلر،1384). ‏سرما ‏يه ‏گذاران‏ ‏نهاد‏ی‏، ‏سرمايه ‏گذاران ‏بزرگ ‏ن‏ظ‏ير ‏بانك ‏ها، ‏شركت ‏ها‏ی ‏بيمه ‏و ‏شركت ‏ها‏ی ‏سرمايه ‏گذار‏ی‏ ‏هستند. ‏عموماً ‏اين ‏گونه ‏تصور ‏م‏ی ‏شود ‏كه ‏حضور ‏سرما ‏يه ‏گذاران ‏نها‏د ‏ی ‏ممكن ‏است ‏به‏ ‏تغيير ‏رفتار ‏شركت ‏ها ‏منجر ‏شود ‏اين ‏امر ‏ا‏ز ‏فعا ‏ليتها‏ی ‏نظار‏تی ‏كه ‏ا ‏ين ‏سرما ‏يه ‏گذاران ‏انجام‏ ‏م‏ی ‏دهند، ‏نشأت ‏م‏ی ‏گيرد‏ (بوشی ،1998) .
 

 • تحقیق درمورد هواپیما های مسافربری

  تحقیق درمورد هواپیما های مسافربری تحقیق درمورد هواپیما مسافربری, هواپیمای مسافربری رفتن به سایت اصلی تحقیق درمورد هواپیما های مسافربری به نام خدا قسمتی از متن تحقیق: هواپیماهواپیما نوعی هواگرد ثابت‌بال است که توسط موتور جت یا پیستونی به پرواز…

 • تحقیق در مورد اكولوژي گندم 27 ص

  تحقیق در مورد اكولوژي گندم 27 ص 27, اكولوژي, اكولوژي گندم 27 ص, تحقیق, تحقیق در مورد اكولوژي گندم 27 ص, دانلود تحقیق در مورد اكولوژي گندم 27 ص, ص, گندم, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اكولوژي…

 • تحقیق در مورد تئوري احتمالات

  تحقیق در مورد تئوري احتمالات احتمالات, تحقیق, تحقیق در مورد توري احتمالات, توري, توري احتمالات, دانلود تحقیق در مورد توري احتمالات, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تئوري احتمالات لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد مكملهای غذایی ورزشی قسمت اول

  تحقیق در مورد مكملهای غذایی ورزشی قسمت اول اول, تحقیق, تحقیق در مورد مكملهای غذایی ورزشی قسمت اول, دانلود تحقیق در مورد مكملهای غذایی ورزشی قسمت اول, غذایی, قسمت, مكملهای, مكملهای غذایی ورزشی قسمت اول, مورد, ورزشی رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد سوالات معماري ايراني 25 ص

  تحقیق در مورد سوالات معماري ايراني 25 ص 25, ايراني, تحقیق, تحقیق در مورد سوالات معماري ايراني 25 ص, دانلود تحقیق در مورد سوالات معماري ايراني 25 ص, سوالات, سوالات معماري ايراني 25 ص, ص, معماري, مورد رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد طرح توجیهی صنعت نخ فرش ماشینی

  پاورپوینت در مورد طرح توجیهی صنعت نخ فرش ماشینی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد طرح توجیهی صنعت نخ فرش ماشینی, توجیهی, دانلود پاورپوینت در مورد طرح توجیهی صنعت نخ فرش ماشینی, صنعت, طرح, طرح توجیهی صنعت نخ فرش ماشینی, فرش, ماشینی,…

 • تحقیق در مورد شرح صدر

  تحقیق در مورد شرح صدر تحقیق, تحقیق در مورد شرح صدر, دانلود تحقیق در مورد شرح صدر, شرح, شرح صدر, صدر, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد شرح صدر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق آزمايش چگالي سنج ها

  آزمايشآزمايش چگالي سنج هاتحقیقتحقیق آزمايش چگالي سنج هاچگاليدانلود تحقیق آزمايش چگالي سنج هاسنجها رفتن به سایت اصلی تحقیق آزمايش چگالي سنج ها لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • پاورپوینت در مورد spectroscopy

  پاورپوینت در مورد spectroscopy spectroscopy, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد spectroscopy, دانلود پاورپوینت در مورد spectroscopy, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد spectroscopy لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ويرايش و…

 • پاورپوینت در مورد ریاضی سوم ابتدایی

  پاورپوینت در مورد ریاضی سوم ابتدایی ابتدایی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ریاضی سوم ابتدایی, دانلود پاورپوینت در مورد ریاضی سوم ابتدایی, ریاضی, ریاضی سوم ابتدایی, سوم, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد ریاضی سوم ابتدایی لینک دانلود و…